kombinim i fjalëve kyçe saktësisht

Ueb faqe për: kronika

Reklama


Deutsch Interaktiv

në internet: Lajme, opinione dhe shërbime nga Gjermania dhe Evropa - në 30 gjuhë
deutsch interaktiv, dw.de, gjermania, lajme, kronika, komente, opinione


Kronikë në gur

Përmbajtja e Romanit Kronikë në gur ,analiza, kritika, kuptimi, permbajtja e romanit, permbledhje, referat
përmbajtja e romanit kronikë në gur, analiza, kritika, kuptimi, permbajtja e romanit, permbledhje, referat


Kronikë në gur

Përmbajtja e Romanit Kronikë në gur
përmbajtja e romanit kronikë në gur, analiza, kritika, kuptimi, permbajtja e romanit, permbledhje, refera


Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 16

Ky është një kuiz nga Gjuha dhe Letërsia shqipe dhe e huaj. Kuizi përmban 51 pyetje të ndryshme. Çdo pyetje ka 3 ose 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra përgjigje është e saktë. Testoni njohuritë tuaja në G
antonimet, drama, education, emri, figurat letrare, figurat stilistike, foljet