kombinim i fjalëve kyçe saktësisht

Ueb faqe për: geography quiz

Reklama


Kuizi Matematika - pjesa e nëntë

Ky është një kuiz nga matematika. Kuizi përmban 10 pyetje me nga 4 përgjigje ku vetëm njëra përgjigje është e saktë. Kjo është pjesa e 9 e këtij kuizi, Testoni njohuritë tuaja në matematikë. This is a math
education, englisch quiz, englisch-quiz, english quizzes, kuize nga matematika, kuizi matematika - pjesa e nëntë, matematika detyra


Shenjat e komunikacionit

Albania Quiz, Brazil Quiz, Emrat e kafshëve në gjuhën angleze, Emrat e kafshëve në gjuhën gjermane, Kanali inguinal, Kuiz nga Anatomia, Kuiz nga Fiziologjia, Kuiz nga Gjeografia, Kuiz për Australinë, Kuiz për Brazili
albania quiz, brazil quiz, emrat e kafshëve në gjuhën angleze, emrat e kafshëve në gjuhën gjermane, kanali inguinal, kuiz nga anatomia, kuiz nga fiziologjia


Kuizi Kimia - pjesa gjashtë

Ky është një kuiz nga Kimia. Kjo është pjesa e gjashtë e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni veten se sa keni njohuri për lën
chemistry quiz, education, elementet e sistemit periodik, kimia kuize, kuiz nga kimia, kuize kimia, kuize të ndryshme nga kimia


The country maps quiz - Lojë nga Gjeografia -Loje me hartë

The country maps quiz.DRAG EACH COUNTRY NAME TO ITS PROPER PLACE ON THE MAP.Test your knowledge about countries. Testoni se sa dini rreth vendeve në hartë.
the country maps quiz, map, lojra nga gjeografia, gjeografia, gjeografia online


What do you think about this quiz: Cities Quiz ?

Tjera - Lojra & Rekreasion,stadt,städte,city,cities,quiz,karte,map,locate,accurate,en
tjera - lojra & rekreasion, stadt, städte, city, cities, quiz, karte


Human Anatomy and Physiology - part two

This is a quiz of human anatomy and human physiology. The quiz has 10 questions with four answers where only one is correct. This is the second part of this quiz. So test yourself how much you know about human anatomy and phy
quiz questions, human physiology exams, human anatomy quiz, human anatomy quiz questions and answers, human muscle anatomy quiz, human anatomy bones


Kuizi Fizika - pjesa e dytë

Ky është një kuiz nga Fizika.Në këtë kuiz janë pyetje te ndryshme për dhe rreth Fizikës .Kuizi përmban 10 pyetje me nga 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra është e saktë. Kjo është pjesa e dytë e këtij
afrimi i molekulave, celsius, charles coulomb, education, english quiz, english quizzes, fizika online


Rocks Quiz

Rocks Quiz, Kuiz per gurët dhe shkembinjët, Kuiz per gurët, Kuize, Kuize shqip, Kuize te ndryshme shqip, Kuize guret, Guri kuiz,Kuize nga Gjeografia
rocks quiz, kuiz per gurët dhe shkembinjët, kuiz per gurët, kuize, kuize shqip, kuize te ndryshme shqip, kuize guret